Suryoyo Hjälpfonden
Information

Suryoyo Hjälpfonden agerar utifrån övertygelsen att enbart bistånd inte är tillräckligt för att hjälpa de som befinner sig i nöd. Suryoyo Hjälpfonden arbetar därför aktivt med att starta upp verksamheter som inte endast stöder - utan även sysselsätter de nödställda. De som arbetar inom dessa verksamheter får lön för sitt arbete och vinsten skänks sedan bort till andra nödställda.

Genom Suryoyo Hjälpfondens försorg har flera utsatta hjälpts till ett bättre och drägligare liv.

Suryoyo Hjälpfonden verkar i bl.a. Syrien och Irak. Som exempel på Suryoyo Hjälpfondens verksamhet märks bl.a. en framgångsrik skräddarateljé i Kamishli i Syrien som Suryoyo Hjälpfonden har varit med och startat upp. Enligt samma modell planeras även en mindre verkstad som ska tillverka skolväskor.

Suryoyo Hjälpfonden har som mål att starta flera liknande verksamheter i framtiden. För att kunna göra det är vi dock beroende av ditt stöd - sätt in ditt bidrag på vårt PG-konto 465435-6 och hjälp Suryoyo Hjälpfonden att bekämpa fattigdomen och utsattheten i världen.
Stöd oss!
Sätt in ditt bidrag på vårt plusgirokonto: 46 54 35-6

Bilder från vår verksamhet

Skräddarateljé i Kamishli/Syrien

Skräddarateljé i Kamishli/Syrien
Suryoyo Hjälpfonden ▪ Box 6005 ▪ 151 06 Södertälje
PlusGiro: 46 54 35-6 ▪ Telefon: 08-550 677 48 ▪ E-post: shf@suryoyofonden.se