Suryoyo Hjälpfonden
Kontakta oss

Tveka inte med att kontakta oss om du har frågor kring vår verksamhet eller några andra funderingar.

Adress:
Syrianska Hjälpfonden
Box 6005
151 06 Södertälje

E-post:
shf@suryoyofonden.se

Telefon:
08-550 677 48


PlusGiro:
46 54 35-6
Senaste nytt

Brev från patriarken
Ignatius Zakka I Iwas

Suryoyo Hjälpfonden har mottagit ett brev från Syrisk-Ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Zakka I Iwas. Det lyder, i översättning, som följande:

"Med Guds välsignelse Ignatius Zakka I Iwas Patriarken av Antiokia och hela Östern Syrisk-Ortodoxa kyrkans överhuvud.

Våra ärade andliga söner, ordförande och styrelsemedlemmar i Syrianska Hjälpfonden i Sverige: Fuad Adis, Andreas Özen, Aydin Özkaya, Pierre Elias, Anter Anter, Sami Yildiz, Aslan Izgin och Josef Chamoun.

Vi har fått ert brev, av vilket framgår, att ni år 1988 bildade en syriansk hjälpfond i Sverige, vars mål är att hjälpa de fattiga, de nödställda, de behövande, änkorna, de sjuka, de föräldrarlösa samt fattiga högskolestudenter i syfte att hjälpa dem att fullborda sina studier. Idag har ni dessutom påbörjat ett projekt för att hjälpa de nödställda i staden Kamishli. Välsignad äro er verksamhet, ty den tjänar den heliga kyrkan och dess medlemmar. Vi hoppas att ni lyckas med er uppgift och uppnår de uppställda målen.

Gud vare med er."


Klicka här för att ta del av brevet i original.
Suryoyo Hjälpfonden ▪ Box 6005 ▪ 151 06 Södertälje
PlusGiro: 46 54 35-6 ▪ Telefon: 08-550 677 48 ▪ E-post: shf@suryoyofonden.se