Suryoyo Hjälpfonden
Bli medlem

Som medlem i Suryoyo Hjälpfonden hjälper du oss bekämpa fattigdomen i världen genom att stödja vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Du blir medlem genom att fylla i nedanstående formulär och skicka in.

Vill du inte bli medlem kan du ändå stödja oss genom att sätta in ett valfritt bidrag på vårt plusgirokonto: 46 54 35-6.OBS! Fält markerade med en röd stjärna (*) måste fyllas i.

Förnamn*:
Efternamn*:
Personnummer (YYMMDD-XXXX)*:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Land*:
Telefonnummer*:
E-post*:
Kommentar:

This online form was provided by Freedback.
Senaste nytt

Brev från patriarken
Ignatius Zakka I Iwas

Suryoyo Hjälpfonden har mottagit ett brev från Syrisk-Ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Zakka I Iwas. Det lyder, i översättning, som följande:

"Med Guds välsignelse Ignatius Zakka I Iwas Patriarken av Antiokia och hela Östern Syrisk-Ortodoxa kyrkans överhuvud.

Våra ärade andliga söner, ordförande och styrelsemedlemmar i Syrianska Hjälpfonden i Sverige: Fuad Adis, Andreas Özen, Aydin Özkaya, Pierre Elias, Anter Anter, Sami Yildiz, Aslan Izgin och Josef Chamoun.

Vi har fått ert brev, av vilket framgår, att ni år 1988 bildade en syriansk hjälpfond i Sverige, vars mål är att hjälpa de fattiga, de nödställda, de behövande, änkorna, de sjuka, de föräldrarlösa samt fattiga högskolestudenter i syfte att hjälpa dem att fullborda sina studier. Idag har ni dessutom påbörjat ett projekt för att hjälpa de nödställda i staden Kamishli. Välsignad äro er verksamhet, ty den tjänar den heliga kyrkan och dess medlemmar. Vi hoppas att ni lyckas med er uppgift och uppnår de uppställda målen.

Gud vare med er."


Klicka här för att ta del av brevet i original.
Suryoyo Hjälpfonden ▪ Box 6005 ▪ 151 06 Södertälje
PlusGiro: 46 54 35-6 ▪ Telefon: 08-550 677 48 ▪ E-post: shf@suryoyofonden.se